Paula - Dom Pomocy Społecznej w Chojnie - Page 3

22.06.2022r. w naszym domu odbyła się zabawa integracyjna – Wianki 2022.

Przyjęliśmy u siebie gości z DPS Nowa Wieś, DPS Wieleń, DPS Trzcianka oraz ŚDS Chrzypsko.

Był to czas na wspólne rozmowy i tańce. Na zakończenie udaliśmy się na spacer nad rzekę Wartę, żeby symbolicznie wypuścić wianki, jak to nakazuje świętojański obyczaj.

Czytaj więcej Zabawa – Wianki 2022

Informujemy, że odwiedziny mieszkańców w naszym domu są już możliwe. Prosimy jednak o uprzednie poinformowanie telefoniczne o zamiarze odwiedzin. Dziękujemy.
nr tel. 664 224 890

W związku z Zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chojnie z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie przestrzegania zasad związanych z epidemią koronawirusa COVID-19

Zarządza się zakaz odwiedzin mieszkańców – do odwołania.

O terminie zniesienia zakazu poinformujemy na stronie Domu.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 664 224 890

Marzanna, zimowa panna,
w słomianej sukience rozpostarła ręce.
W lęku drżąca cała, palić się nie chciała.
Z rozwichrzonym włosem, ognie ją poniosą.
Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się ukorzą
i porą radosną zawitaj nam wiosno!

Czytaj więcej Powitanie wiosny

Informujemy, że Powiat Szamotulski otrzymał grant w łącznej kwocie 688 240,50 zł na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Chojnie i Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej Informacja

Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Chojnie

Chojno Wieś 41a,
64-510 Wronki

E-mail: administracja@dpschojno.pl
Telefon: +48 67 254 71 79

Koszt utrzymania: 7260.81 zł

Biuletyn Informacji Publicznej - logo
Back to top