Jednym z podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem domu pomocy społecznej jest problem aktywizacji mieszkańców oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rehabilitacji społecznej. W naszym domu są to priorytety. Celem nadrzędnym naszej działalności jest włączenie niepełnosprawnych mieszkańców we wszystkie przejawy życia społecznego, aby mogli być i czuć się użytecznymi i w pełni wartościowymi członkami społeczności, oraz korzystać ze wszystkich dóbr przez nią wytwarzanych.

Dzięki codziennej pracy z mieszkańcami i działaniom na różnych płaszczyznach, izolacja , niechęć i lęk przed nimi pozostałej części społeczeństwa, mają szansę zostać zmniejszone. Zarówno udział w życiu społeczności lokalnej , poprzez uczestnictwo w imprezach okolicznościowych, jak i sam fakt pojawiania się w miejscach publicznych, wpływa na ogólny wizerunek tych osób wśród ludzi, którzy nigdy nie mieli styczności z osobami niepełnosprawnymi. Przełamanie izolacji osób niepełnosprawnych jest dla nas sprawą kluczową.

Wszystkim tym celom służą działania w zakresie terapii zajęciowej, psychologicznej oraz pedagogicznej.