W naszym domu regularnie prowadzone są zajęcia z alpakoterapii. Zwierzęta wzbudzają w naszych podopiecznych wiele pozytywnych emocji.