Mieszkańcy domu pomocy społecznej stojący w dwuszeregu.

Kolejny raz rywalizowaliśmy z naszymi koleżankami i kolegami z innych placówek w konkurencjach sportowo – rekreacyjnych.